תפריט ⬅

החלפות ביטול והחזרות

  1. החלפת מוצר באמצעות חשבונית תוך 14 ימים בלבד.
  2. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  3. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר ובתנאי שהטובין יוחזרו באריזתם המקורית כשהם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
  4. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו בזיכוי לרכישה בחנות או בהחזר כספי.
  5. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לא ניתן לבטל: (א) עסקאות לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח.
  6. בגין ביטול העסקה יגבו דמי ביטול בגובה של 5% מערך המוצר או בסך 50 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
  7. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם במוצר, החנות לא תגבה דמי ביטול המוזכרים לעיל.
  8. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
  9. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  10.  
דילוג לתוכן